Let op. Afhankelijk van het land dat u kies zult u herleid worden naar de thuispagina van de dochteronderneming. U vindt de verantwoordelijke contactpersoon op de pagina.

PALLMANN GmbH

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

[PALLMANN Belgium (Dutch)] Flyout

Raadplegen

PALLMANN Klantenservice

Technische vragen

Email versturen

Vestigingen

Aanspreekpunt

Vindt de juiste persoon

Handelaar / onderhoudspunt

Vindt de juiste persoon

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

[PALLMANN Belgium (Dutch)] Flyout

Raadplegen

PALLMANN Klantenservice

Technische vragen

Email versturen

Vestigingen

Aanspreekpunt

Vindt de juiste persoon

Handelaar / onderhoudspunt

Vindt de juiste persoon

Eisen aanbrengen lijm

De UZIN parketlijm mag uitsluitend worden aangebracht bij een vloertemperatuur die tenminste 3 °C boven het dauwpunt ligt en hoger is dan 15 °C.

Werkwijze

  • Meet zowel de ruimtetemperatuur, vloertemperatuur (in °C) als de relatieve luchtvochtigheid (in %), met behulp van geschikte meetapparatuur.
  • Zet de gemeten waarden in de dauwpunttabel en bepaal zo het dauwpunt.

Voorbeeld

Het dauwpunt bepalen volgens dauwpunttabel (zie onder).

Resultaten van de metingen

Ruimtetemperatuur (T Ruimte) +23,0 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RLV) 60%
Vloertemperatuur (T Vloer) +16,5 °C
Dauwpunt volgens tabel (DP) +14,7 °C

Mag de lijm aangebracht worden?

Controleer de gestelde eisen:

  • De vloertemperatuur is 16,5 °C en ligt daarmee hoger dan de gestelde 15°C, dus deze eis is vervuld.
  • Het dauwpunt is 14,7 °C. De vloertemperatuur zou hoger dan 17,7 °C moeten zijn (14,7 °C + 3 °C). De vloertemperatuur is 16,5 °C, dus deze eis is niet vervuld.

In dit voorbeeld ligt de vloertemperatuur te dicht bij het dauwpunt en bestaat het gevaar op condensvorming die kan leiden tot problemen en/of schades van de parketvloer. De lijm mag niet worden aangebracht.
In deze situatie dient een van de volgende punten te worden gewijzigd, voordat de lijm mag worden aangebracht:

  1. de luchtvochtigheid dient te worden verlaagd;
  2. de vloertemperatuur dient te worden verhoogd;
  3. bij gelijk blijvende relatieve luchtvochtigheid, dient de ruimtetemperatuur te worden verlaagd.

Dauwpunttemperatuur(in °C) gemeten bij rel. luchtvochtigheid (in %)

(°C)   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (°C)
  - -27,9 -20,2 -15,4 -12,0 -9,2 -6,8 -4,8 -2,8 -1,4 0,0  
1 - -27,2 -19,3 -14,5 -11,1 -8,2 -5,8 -3,8 -1,9 -0,4 +1,0 1
2 - -26,4 -18,5 -13,7 -10,2 -7,3 -5,0 -2,8 -1,0 +0,6 +2,0 2
3 - -25,6 -17,7 -12,9 -9,4 -6,4 -4,1 -1,9 -0,1 +1,5 +3,0 3
4 - -24,8 -16,8 -12,0 -8,5 -5,5 -3,1 -1,0 +0,8 +2,5 +4,0 4
5 - -24,0 -15,9 -11,2 -7,6 -4,6 -2,2 -0,1 +1,8 +3,5 +5,0 5
6 - -23,1 -15,0 -10,3 -6,6 -3,7 -1,3 +0,8 +2,8 +4,5 +6,0 6
7 - -22,3 -14,2 -9,4 -5,7 -2,8 -0,4 +1,8 +3,8 +5,5 +7,0 7
8 - -21,6 -13,5 -8,5 -4,8 -1,8 +0,6 +2,8 +4,8 +6,5 +8,0 8
9 - -21,0 -12,8 -7,6 -3,8 -0,8 +1,6 +3,8 +5,8 +7,4 +9,0 9
10 - -20,2 -12,0 -6,7 -2,9 +0,1 +2,5 +4,8 +6,8 +8,4 +10,0 10
11 - -19,5 -11,1 -5,9 -2,0 +0,9 +3,5 +5,7 +7,8 +9,4 +11,0 11
12 - -18,7 -10,2 -5,0 -1,2 +1,7 +4,4 +6,6 +8,7 +10,4 +12,0 12
13 - -17,9 -9,4 -4,2 -0,3 +2,6 +5,3 +7,5 +9,7 +11,4 +13,0 13
14 - -17,2 -8,6 -3,3 +0,6 +3,5 +6,2 +8,5 +10,6 +12,3 +14,0 14
15 - -16,4 -7,8 -2,4 +1,5 +4,5 +7,2 +9,5 +11,6 +13,3 +15,0 15
16 - -15,7 -6,9 -1,5 +2,4 +5,5 +8,1 +10,5 +12,6 +14,3 +16,0 16
17 - -14,9 -6,0 -0,7 +3,3 +6,5 +9,1 +11,5 +13,5 +15,3 +17,0 17
18 - -14,1 -5,2 +0,2 +4,2 +7,4 +10,1 +12,4 +14,5 +16,3 +18,0 18
19 - -13,2 -4,5 +1,0 +5,1 +8,3 +11,0 +13,4 +15,4 +17,3 +19,0 19
20 - -12,5 -3,6 +1,9 +6,0 +9,3 +12,0 +14,3 +16,4 +18,3 +20,0 20
21 - -11,7 -2,8 +2,7 +6,8 +10,2 +12,9 +15,3 +17,4 +19,3 +21,0 21
22 - -11,0 -2,0 +3,6 +7,7 +11,1 +13,9 +16,3 +18,3 +20,3 +22,0 22
23 - -10,3 -1,2 +4,5 +8,6 +12,1 +14,7 +17,2 +19,3 +21,2 +23,0 23
24 - -9,6 -0,3 +5,4 +9,5 +12,9 +15,7 +18,2 +20,3 +22,2 +24,0 24
25 - -8,8 +0,5 +6,3 +10,4 +13,8 +16,7 +19,2 +21,3 +23,2 +25,0 25
26 - -8,0 +1,3 +7,1 +11,3 +14,8 +17,7 +20,2 +22,3 +24,2 +26,0 26
27 - -7,3 +2,1 +7,9 +12,2 +15,8 +18,5 +21,0 +23,2 +25,2 +27,0 27
28 - -6,5 +3,0 +8,7 +13,1 +16,7 +19,5 +22,0 +24,2 +26,2 +28,0 28
29 - -5,7 +3,8 +9,6 +14,0 +17,5 +20,4 +23,0 +25,2 +27,2 +29,0 29
30 - -5,0 +4,6 +10,5 +14,9 +18,4 +21,4 +24,0 +26,2 +28,2 +30,0 30

In het algemeen geldt:

  • Bij hoge luchtvochtigheid moet de vloer zeer warm zijn voordat de lijm kan worden aangebracht.
  • Bij zeer lage luchtvochtigheid kan de vloertemperatuur ook lager zijn.

Is het verschil tussen de ruimte- en vloertemperatuur zeer groot, dan moet de luchtvochtigheid zorgvuldig gemeten worden en moet deze zeker zeer laag zijn.