Let op. Afhankelijk van het land dat u kies zult u herleid worden naar de thuispagina van de dochteronderneming. U vindt de verantwoordelijke contactpersoon op de pagina.

PALLMANN GmbH

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

[PALLMANN Belgium (Dutch)] Flyout

Raadplegen

PALLMANN Klantenservice

Technische vragen

Email versturen

Vestigingen

Aanspreekpunt

Vindt de juiste persoon

Handelaar / onderhoudspunt

Vindt de juiste persoon

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag!

[PALLMANN Belgium (Dutch)] Flyout

Raadplegen

PALLMANN Klantenservice

Technische vragen

Email versturen

Vestigingen

Aanspreekpunt

Vindt de juiste persoon

Handelaar / onderhoudspunt

Vindt de juiste persoon

Richtlijnen voor vloerverwarming/opstookprotocol

Dit opstook- en afkoelprotocol moet bij voorkeur meermaals worden uitgevoerd voordat een vloerbedekking of -afwerking (kunststofvloer, tegels, plavuizen, parket, laminaat, marmoleum enz.) wordt aangebracht. 

Onder vloerverwarming wordt in dit opstook- en afkoelprotocol een warmwaterleiding verstaan die in een vloer is opgenomen. De vloer moet boven die waterleiding tenminste 25 mm dik zijn. 

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren. 

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaat temperatuur in de betreffende ruimte. 

Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. 

Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C. De schadekans stijgt namelijk enorm! 

Ook is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Dit maakt dat cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden opgewarmd. Voor calciumsulfaatgebonden dekvloeren wel eerder plaatsvinden.

NB Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de opwarmfase, dus ook bij het afkoelen moet het juiste tempo worden aangehouden. 

Het opstook- en afkoelprotocol:

  •  Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. 
  • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 °C is bereikt (zie opmerkingen hiervoor). 
  • Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C. 
  • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt. 
  • Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen. 
  • Het is verstandig om dit opstook/afkoelprotocol aan de eindgebruiker/ consument te verstrekken ten behoeve van normaal gebruik na de oplevering. Het opstook- en afkoelprotocol moet namelijk ook na langdurige stilstand van de vloerverwarming worden gevolgd.
Dag Watertemperatuur
Dag 1 20 °C
Dag 2 25 °C
Dag 3 30 °C
Dag 4 35 °C
Dag 5 40 °C
Dag 6 40 °C
Dag 7 35 °C
Dag 8 30 °C
Dag 9 25 °C
Dag 10 20 °C
Dag 11 Opstookprotocol herhalen of beëindigen.

Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren. Nadat het opstookprotocol geheel is uitgevoerd en de houten vloer/parketvloer is geïnstalleerd dient de temperatuur van de vloerverwarming geleidelijk opgevoerd te worden. Ons advies is de watertemperatuur 2 °C per dag te verhogen tot de maximale toegestane bedrijfstemperatuur ( 28°C) is bereikt. Let op de relatieve luchtvochtigheid, houdt hier de richtlijnen van de houtfabrikant aan. 

N.B. Deze richtlijn is in overeenkomst met de BA-richtlijn 2.1 van Bedrijfschap afbouw

Download hier het opstookprotocol